Thor & Kapitan Slon
akrilik na platnu
120×150 cm
2015